2018 Laredo's "No Mud No Glory Spartan Race" - Pedro Mata III